ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


โรงเรียนวัดน้ำคบจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกวดร้องเพลงแม่ เรียงความพระคุณแม่ และนิทรรศการวันแม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น