ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต ३ สร้างบ้านน้ำใจ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายอุดม สายโท รองผอ।สพป।พิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างบ้านให้นักเรียน - เด็กหญิงสุพิณดา โพธิ์เกิด ตามโครงการ"บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน สำหรับการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยนายธนู อักษร รองผอ।สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายทองมา สัญญะ หน.กลุ่มนิเทศฯ และนายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผอ.รร.วัดน้ำคบ คณะทำงานสร้างบ้านให้นักเรียนประกอบด้วย นายนพ เพียนหลำ ประธาน นายสิงห์หนุ่ม กันทะเกตุ นายลำใย น้อยนาค นายจรัญ หาญน้อย นายสมชาย เขียวหอม นายบุญเหลือ จีระสังข์ และนายเพียน พระโฉม เลขานุการ ข้อมูลการดำเนินการสร้างบ้าน วันที่ 28 เมษายน 2554 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผอ.รร.วัดน้ำคบได้รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 วันที่ 29 เมษายน 54 คณะทำงานเริ่มตีผังการสร้างบ้าน วันที่ 6 พฤษภาคม 54 คณะทำงานยกเสาเอก วันที่ 9 พฤษภาคม 54 เทคาน 12 พฤษภาคม 54 เทพื้นบ้าน 13 พ. ค.54 ติดตั้งโครงหลังคา 14 พ.ค. 54 มุงกระเบื้องหลังคา 15 พ.ค. 54 ก่อผนังปูน


โรงเรียนวัดน้ำคบร่วมทำบุญกับผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

วันที่ 28 เมษายน 2554 ผอ.สมศักดิ์ ชุ่มกลัด คณะครูโรงเรียนวัดน้ำคบ นายกชาตรี พันธุ์ศิริ นายกอบต.บ้านยาง นายนอ อยู่ตาล ผู้ใหญ่บ้านน้ำคบ และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับคณะของผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.เขต 3 ซึ่งได้พาครอบครัวและญาติ ที่มีจิตศรัทธานำภัตตาหารมาถวายเพลพระที่วัดน้ำคบ พร้อมกันนี้ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ยังได้มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับผอ.สมศักดิ์ ชุ่มกลัด เพื่อนำไปสร้าง "บ้านน้ำใจ" ให้กับเด็กหญิงสุพิณดา โพธิ์เกิด นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวัดน้ำคบ ตามโครงการสร้างบ้านพักให้นักเรียนยากจนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาโรงเรียนวัดน้ำคบจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์‏

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ผอ.สมศักดิ์ ชุ่มกลัดและคณะครูโรงเรียนวัดน้ำคบ ได้นำนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 และผู้ปกครองนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ วัดวรนาถบรรพต(เขากบ) ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด

โรงเรียนวัดน้ำคบต้อนรับคณะการติดตามช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ‏

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 รองฯผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลกเขต 3 ได้นำสิ่งของและเครื่องใช้ที่ทางคณะได้ช่วยกันบริจาคช่วยเหลือเด็กหญิงสุพิณดา โพธิ์เกิด นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดน้ำคบ หลังจากทางคณะได้เยี่ยมบ้านครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ซึ่งทางรองฯ ผกาภรณ์ และคณะเกิดความรู้สึกสงสารในชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนด้วยใจที่เมตตา ทางโรงเรียนวัดน้ำคบรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของรองฯ และคณะเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณท่านและคณะ มา ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้คณะครูโรงเรียนวัดน้ำคบก็ได้หาทางช่วยเหลือต่อจากทางคณะต่อไป